Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

15°

12°

9

Februari

67%

17°

12°

8

Mars

74%

18°

12°

10

April

80%

20°

12°

6

Maj

79%

22°

12°

2

Juni

78%

24°

12°

1

Juli

78%

26°

14°

1

Augusti

76%

26°

14°

1

September

78%

26°

14°

1

Oktober

75%

23°

14°

3

November

59%

18°

14°

8

December

51%

14°

13°

8