Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

12°

11°

13

Februari

59%

13°

11°

12

Mars

65%

15°

11°

14

April

72%

16°

11°

9

Maj

71%

18°

11°

6

Juni

70%

20°

11°

4

Juli

70%

22°

12°

2

Augusti

66%

22°

12°

2

September

70%

21°

13°

3

Oktober

64%

19°

13°

7

November

52%

16°

12°

12

December

50%

12°

12°

13