Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

-

5

Februari

69%

11°

-

5

Mars

72%

13°

-

6

April

78%

16°

-

4

Maj

76%

22°

-

2

Juni

79%

28°

-

2

Juli

83%

32°

-

2

Augusti

83%

31°

-

2

September

82%

27°

-

3

Oktober

78%

21°

-

2

November

66%

13°

-

4

December

61%

-

5