Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

10°

-

8

Februari

57%

12°

-

8

Mars

60%

18°

-

10

April

63%

23°

-

10

Maj

66%

27°

-

10

Juni

72%

31°

-

8

Juli

75%

34°

-

7

Augusti

72%

33°

-

7

September

65%

29°

-

8

Oktober

66%

24°

-

7

November

54%

17°

-

8

December

52%

11°

-

8