Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

8

Februari

56%

12°

-

8

Mars

60%

17°

-

10

April

62%

23°

-

10

Maj

65%

26°

-

11

Juni

71%

31°

-

9

Juli

74%

33°

-

7

Augusti

72%

33°

-

7

September

65%

29°

-

8

Oktober

65%

24°

-

8

November

53%

16°

-

8

December

52%

11°

-

8