Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

8

Februari

55%

-

9

Mars

60%

15°

-

11

April

62%

22°

-

11

Maj

66%

25°

-

11

Juni

70%

29°

-

9

Juli

74%

32°

-

7

Augusti

71%

31°

-

8

September

65%

27°

-

9

Oktober

67%

22°

-

8

November

53%

15°

-

9

December

51%

-

9