Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

-

8

Februari

55%

10°

-

9

Mars

61%

15°

-

11

April

63%

22°

-

10

Maj

69%

25°

-

10

Juni

72%

30°

-

9

Juli

74%

32°

-

7

Augusti

72%

32°

-

8

September

66%

27°

-

8

Oktober

70%

22°

-

8

November

54%

15°

-

9

December

52%

-

9