Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

9

Februari

59%

12°

-

9

Mars

64%

18°

-

10

April

69%

23°

-

10

Maj

74%

27°

-

10

Juni

78%

32°

-

8

Juli

78%

34°

-

8

Augusti

76%

33°

-

7

September

71%

29°

-

8

Oktober

72%

24°

-

7

November

56%

17°

-

9

December

53%

11°

-

9