Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

74%

-

5

Februari

74%

-

5

Mars

74%

12°

-

6

April

79%

16°

-

4

Maj

81%

22°

-

4

Juni

84%

28°

-

4

Juli

74%

30°

-

9

Augusti

75%

28°

-

10

September

79%

24°

-

7

Oktober

80%

19°

-

5

November

73%

12°

-

5

December

72%

-

6