Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

5

Februari

71%

12°

-

5

Mars

72%

16°

-

6

April

78%

22°

-

4

Maj

82%

28°

-

4

Juni

87%

34°

-

3

Juli

80%

37°

-

6

Augusti

80%

35°

-

6

September

83%

30°

-

5

Oktober

80%

23°

-

4

November

70%

14°

-

4

December

67%

-

5