Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

77%

-

5

Februari

77%

10°

-

5

Mars

78%

12°

-

6

April

82%

17°

-

4

Maj

84%

21°

-

4

Juni

85%

26°

-

4

Juli

74%

27°

-

11

Augusti

74%

26°

-

11

September

79%

23°

-

8

Oktober

81%

18°

-

5

November

76%

12°

-

5

December

74%

-

6