Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-8°

-

8

Februari

48%

-4°

-

9

Mars

54%

-2°

-

8

April

54%

-

6

Maj

53%

10°

-

8

Juni

48%

14°

-

11

Juli

44%

16°

-

15

Augusti

41%

15°

-

16

September

41%

10°

-

15

Oktober

37%

-

11

November

38%

-5°

-

10

December

32%

-7°

-

10