Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-20°

-

7

Februari

43%

-14°

-

7

Mars

52%

-4°

-

6

April

52%

-

5

Maj

50%

13°

-

7

Juni

45%

18°

-

12

Juli

43%

20°

-

13

Augusti

41%

18°

-

11

September

39%

11°

-

10

Oktober

31%

-1°

-

10

November

30%

-13°

-

9

December

24%

-18°

-

9