Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-8°

-

11

Februari

61%

-7°

-

9

Mars

58%

-3°

-

12

April

54%

-

12

Maj

53%

10°

-

13

Juni

46%

14°

-

14

Juli

43%

16°

-

15

Augusti

42%

15°

-

18

September

46%

12°

-

17

Oktober

45%

-

15

November

45%

-3°

-

13

December

52%

-7°

-

13