Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-8°

-

9

Februari

49%

-4°

-

9

Mars

55%

-

9

April

54%

-

8

Maj

53%

13°

-

11

Juni

47%

18°

-

13

Juli

44%

20°

-

15

Augusti

40%

18°

-

16

September

41%

13°

-

15

Oktober

36%

-

13

November

38%

-4°

-

10

December

33%

-7°

-

11