Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-6°

-

11

Februari

50%

-3°

-

10

Mars

55%

-

10

April

54%

-

9

Maj

54%

10°

-

9

Juni

48%

14°

-

10

Juli

44%

16°

-

11

Augusti

42%

16°

-

14

September

42%

12°

-

15

Oktober

39%

-

14

November

39%

-2°

-

11

December

34%

-5°

-

13