Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-8°

-

12

Februari

36%

-5°

-

11

Mars

41%

-1°

-

9

April

48%

-

7

Maj

47%

10°

-

8

Juni

42%

15°

-

10

Juli

40%

17°

-

12

Augusti

41%

16°

-

13

September

32%

11°

-

14

Oktober

26%

-

16

November

21%

-2°

-

12

December

16%

-6°

-

13