Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-2°

-

11

Februari

49%

-1°

-

10

Mars

54%

-

10

April

53%

-

8

Maj

53%

10°

-

9

Juni

47%

14°

-

10

Juli

43%

16°

-

12

Augusti

42%

16°

-

14

September

42%

12°

-

15

Oktober

38%

-

13

November

38%

-

11

December

33%

-2°

-

13