Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-20°

-

7

Februari

49%

-14°

-

6

Mars

56%

-5°

-

5

April

54%

-

5

Maj

52%

14°

-

7

Juni

45%

20°

-

11

Juli

43%

21°

-

13

Augusti

38%

18°

-

12

September

40%

13°

-

9

Oktober

32%

-

11

November

38%

-12°

-

10

December

33%

-18°

-

9