Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-6°

11

Februari

58%

-5°

10

Mars

57%

-1°

11

April

54%

11

Maj

53%

10°

13

Juni

47%

15°

14

Juli

44%

17°

11°

15

Augusti

42%

16°

13°

17

September

45%

13°

11°

17

Oktober

44%

14

November

44%

-2°

12

December

47%

-5°

12