Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-7°

13

Februari

62%

-8°

10

Mars

58%

-4°

12

April

53%

12

Maj

51%

12

Juni

45%

12°

13

Juli

42%

15°

10°

15

Augusti

40%

14°

12°

18

September

45%

11°

10°

17

Oktober

45%

16

November

44%

-2°

15

December

53%

-6°

14