Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-7°

11

Februari

50%

-4°

10

Mars

55%

10

April

54%

9

Maj

54%

11°

9

Juni

48%

14°

10

Juli

44%

16°

12°

12

Augusti

42%

16°

13°

14

September

42%

12°

12°

15

Oktober

39%

14

November

39%

-2°

11

December

35%

-6°

13