Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-3°

-

15

Februari

35%

-1°

-

13

Mars

41%

-

11

April

48%

-

10

Maj

48%

14°

-

11

Juni

42%

18°

-

11

Juli

40%

19°

-

12

Augusti

42%

19°

-

13

September

32%

14°

-

16

Oktober

25%

-

19

November

22%

-

15

December

16%

-2°

-

15