Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-10°

-

11

Februari

60%

-8°

-

10

Mars

57%

-6°

-

9

April

54%

-

10

Maj

51%

-

10

Juni

45%

14°

-

11

Juli

42%

16°

-

15

Augusti

37%

14°

-

17

September

41%

10°

-

16

Oktober

41%

-

14

November

39%

-4°

-

14

December

49%

-8°

-

11