Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

10

Februari

46%

9

Mars

52%

9

April

52%

7

Maj

52%

11°

9

Juni

46%

15°

11°

11

Juli

44%

17°

13°

13

Augusti

42%

17°

13°

12

September

42%

13°

12°

13

Oktober

36%

12

November

36%

10

December

30%

-2°

12