Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-6°

-

9

Februari

49%

-4°

-

9

Mars

54%

-

8

April

53%

-

7

Maj

53%

12°

-

9

Juni

47%

16°

-

11

Juli

43%

18°

-

13

Augusti

40%

17°

-

14

September

40%

12°

-

14

Oktober

37%

-

12

November

37%

-3°

-

10

December

32%

-6°

-

11