Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-7°

-

8

Februari

49%

-3°

-

8

Mars

55%

-

8

April

54%

-

7

Maj

54%

13°

-

9

Juni

48%

17°

-

10

Juli

44%

19°

-

12

Augusti

42%

18°

-

14

September

41%

13°

-

14

Oktober

38%

-

13

November

38%

-3°

-

9

December

32%

-6°

-

11