Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-10°

-

9

Februari

61%

-11°

-

7

Mars

58%

-6°

-

9

April

54%

-

9

Maj

52%

-

10

Juni

46%

15°

-

13

Juli

43%

17°

-

15

Augusti

40%

15°

-

18

September

44%

11°

-

16

Oktober

44%

-

13

November

43%

-5°

-

11

December

51%

-10°

-

11