Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-6°

8

Februari

49%

-3°

8

Mars

54%

8

April

54%

7

Maj

54%

12°

8

Juni

48%

16°

9

Juli

44%

18°

12°

12

Augusti

42%

17°

13°

14

September

41%

13°

12°

14

Oktober

38%

12

November

37%

-3°

9

December

32%

-6°

11