Annons
Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-2°

12

Februari

51%

12

Mars

55%

11

April

54%

9

Maj

54%

11°

10

Juni

48%

14°

11

Juli

44%

16°

10°

13

Augusti

42%

16°

11°

15

September

43%

13°

10°

17

Oktober

40%

15

November

40%

13

December

37%

14