Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-3°

13

Februari

51%

-2°

12

Mars

55%

12

April

54%

10

Maj

54%

10°

11

Juni

48%

13°

11

Juli

44%

16°

10°

11

Augusti

42%

16°

11°

14

September

43%

12°

10°

16

Oktober

40%

15

November

40%

12

December

37%

-2°

14