Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

13°

-

11

Februari

54%

16°

-

9

Mars

60%

20°

-

10

April

66%

25°

-

8

Maj

65%

28°

-

9

Juni

63%

32°

-

9

Juli

61%

33°

-

12

Augusti

62%

32°

-

10

September

61%

30°

-

8

Oktober

66%

25°

-

6

November

56%

20°

-

8

December

51%

15°

-

10