Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

16°

18°

10

Februari

55%

17°

17°

9

Mars

60%

20°

18°

9

April

67%

24°

21°

6

Maj

67%

28°

24°

7

Juni

63%

31°

28°

11

Juli

59%

32°

29°

14

Augusti

60%

32°

29°

14

September

60%

30°

28°

10

Oktober

70%

26°

25°

5

November

60%

21°

22°

8

December

51%

17°

20°

10