Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

12°

-

11

Februari

50%

15°

-

9

Mars

56%

20°

-

10

April

61%

25°

-

8

Maj

62%

28°

-

9

Juni

62%

32°

-

9

Juli

58%

33°

-

12

Augusti

60%

33°

-

10

September

59%

30°

-

8

Oktober

65%

25°

-

6

November

52%

19°

-

9

December

48%

14°

-

10