Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

12

Februari

61%

29°

-

13

Mars

53%

29°

-

18

April

51%

28°

-

23

Maj

54%

27°

-

21

Juni

60%

27°

-

12

Juli

55%

27°

-

11

Augusti

54%

27°

-

13

September

58%

27°

-

15

Oktober

55%

28°

-

19

November

55%

28°

-

20

December

60%

28°

-

15