Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

27°

-

15

Februari

50%

27°

-

15

Mars

40%

27°

-

21

April

41%

26°

-

24

Maj

44%

26°

-

21

Juni

55%

26°

-

10

Juli

50%

26°

-

9

Augusti

45%

26°

-

12

September

50%

26°

-

15

Oktober

44%

26°

-

20

November

44%

26°

-

22

December

47%

26°

-

18