Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

11

Februari

61%

30°

-

12

Mars

52%

30°

-

17

April

51%

28°

-

21

Maj

54%

28°

-

20

Juni

59%

27°

-

12

Juli

54%

27°

-

11

Augusti

53%

27°

-

13

September

58%

28°

-

15

Oktober

56%

28°

-

19

November

56%

28°

-

18

December

62%

29°

-

13