Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

29°

-

11

Februari

57%

29°

-

12

Mars

47%

28°

-

17

April

47%

27°

-

21

Maj

50%

27°

-

20

Juni

57%

27°

-

12

Juli

50%

26°

-

11

Augusti

49%

26°

-

13

September

55%

27°

-

15

Oktober

52%

27°

-

19

November

52%

27°

-

19

December

58%

28°

-

14