Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

28°

-

12

Februari

53%

28°

-

13

Mars

42%

28°

-

17

April

44%

27°

-

21

Maj

47%

26°

-

20

Juni

55%

26°

-

11

Juli

48%

26°

-

11

Augusti

46%

26°

-

13

September

53%

26°

-

16

Oktober

48%

26°

-

19

November

49%

26°

-

19

December

53%

27°

-

14