Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

30°

-

11

Februari

64%

30°

-

12

Mars

57%

29°

-

17

April

54%

28°

-

22

Maj

57%

28°

-

21

Juni

60%

27°

-

13

Juli

56%

27°

-

12

Augusti

56%

27°

-

14

September

60%

28°

-

16

Oktober

59%

29°

-

19

November

58%

28°

-

19

December

65%

29°

-

14