Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

13

Februari

30%

12

Mars

37%

10

April

46%

16°

10

Maj

55%

22°

16°

11

Juni

60%

26°

21°

11

Juli

65%

28°

24°

9

Augusti

66%

27°

24°

8

September

61%

22°

20°

8

Oktober

49%

15°

15°

8

November

26%

12

December

18%

15