Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

13

Februari

31%

-

12

Mars

38%

-

12

April

42%

14°

-

13

Maj

47%

20°

-

15

Juni

48%

22°

-

16

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

55%

24°

-

12

September

50%

20°

-

10

Oktober

47%

14°

-

10

November

26%

-

13

December

19%

-

16