Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-2°

-

15

Februari

31%

-

13

Mars

36%

-

13

April

41%

12°

-

14

Maj

45%

17°

-

16

Juni

45%

19°

-

17

Juli

49%

21°

-

15

Augusti

52%

21°

-

13

September

48%

17°

-

11

Oktober

45%

12°

-

11

November

25%

-

14

December

20%

-

17