Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-2°

-

14

Februari

31%

-

13

Mars

36%

-

13

April

39%

11°

-

15

Maj

43%

16°

-

17

Juni

43%

19°

-

17

Juli

48%

21°

-

16

Augusti

51%

21°

-

13

September

47%

17°

-

11

Oktober

45%

12°

-

11

November

27%

-

13

December

21%

-

16