Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-2°

-

15

Februari

24%

-

13

Mars

33%

-

13

April

39%

13°

-

12

Maj

45%

19°

-

13

Juni

45%

22°

-

14

Juli

46%

23°

-

14

Augusti

49%

23°

-

12

September

42%

18°

-

13

Oktober

35%

12°

-

12

November

18%

-

15

December

14%

-

17