Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-2°

-

11

Februari

26%

-

11

Mars

32%

-

11

April

39%

14°

-

13

Maj

44%

19°

-

15

Juni

45%

22°

-

16

Juli

47%

23°

-

16

Augusti

51%

23°

-

13

September

46%

19°

-

11

Oktober

40%

13°

-

10

November

22%

-

11

December

17%

-

13