Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-3°

-

12

Februari

24%

-1°

-

11

Mars

31%

-

11

April

38%

13°

-

12

Maj

44%

19°

-

14

Juni

44%

22°

-

16

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

50%

23°

-

13

September

45%

18°

-

11

Oktober

38%

12°

-

10

November

20%

-

12

December

15%

-

13