Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-2°

-

11

Februari

24%

-1°

-

11

Mars

32%

-

11

April

39%

13°

-

12

Maj

44%

19°

-

14

Juni

45%

22°

-

15

Juli

48%

23°

-

15

Augusti

52%

23°

-

12

September

46%

19°

-

11

Oktober

39%

13°

-

10

November

21%

-

11

December

16%

-

13