Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-2°

-

13

Februari

23%

-1°

-

11

Mars

32%

-

11

April

39%

13°

-

11

Maj

46%

20°

-

13

Juni

46%

22°

-

15

Juli

47%

24°

-

15

Augusti

49%

23°

-

13

September

44%

19°

-

11

Oktober

35%

12°

-

11

November

19%

-

13

December

13%

-

14