Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-3°

-

13

Februari

27%

-2°

-

11

Mars

33%

-

11

April

41%

14°

-

12

Maj

50%

21°

-

12

Juni

52%

24°

-

13

Juli

54%

25°

-

14

Augusti

56%

25°

-

11

September

50%

20°

-

11

Oktober

39%

12°

-

9

November

20%

-

12

December

14%

-

15