Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-2°

-

15

Februari

29%

-

13

Mars

34%

-

14

April

42%

12°

-

14

Maj

45%

17°

-

15

Juni

45%

20°

-

17

Juli

49%

21°

-

16

Augusti

50%

21°

-

13

September

46%

17°

-

12

Oktober

43%

12°

-

12

November

24%

-

14

December

19%

-

17